ÚVODNÍ STRÁNKA | E-SHOP | TECHNICKÁ PODPORA | KONTAKTUJTE NÁS | ENGLISH
Tel.: +420 377 330 025

Zabezpečení notebooku a soulad s šifrovacím software

Šifrování notebooků

 

Ochrana osobních údajů a citlivých dat.

 

Problém

V dnešní době vysoce mobilní pracovní síly jsou mobilní také data. Podle IDC leží celých 60 % firemních dat v noteboocích a stolních počítačích bez ochrany. Náklady spojené se ztrátou či krádeží takového notebooku jsou vyšší než je pouhá cena hardware - cena ztracených dat může být obrovská. Nejde ale pouze o ochranu obchodního tajemství a utajovaných finančních dat. Dnes ukládají zákony povinnost chránit osobní údaje. Jinými slovy, informace o vašich zaměstnancích či zákaznících ve ztraceném notebooku představují významné nebezpečí. Toto riziko nesouvisí pouze s náklady spojenými s vyšetřováním, oznámením a rozhodnutím, ale také s poškozením značky, se ztrátou důvěry veřejnosti a investorů, ztracenými příležitostmi a s mnohým dalším.

 

Řešení

SecueDoc Full-Disk Encryption chrání vaše notebooky

Od roku 1997 pomáhá SecureDoc předním společnostem a vládním agenturám chránit data ležící na pevných discích jejich notebooků. SecureDoc nabízí robustní šifrování celého disku / šifrování notebooku pro ochranu veškerých dat na jejich pevných discích, zabezpečuje také soulad se zákony o ochraně osobních údajů a úniku dat. Řešení pro ochranu dat notebooků, SecureDoc, používá pro šifrování celého pevného disku certifikovanou metodu AES-256, která pracuje na bázi sektor po sektoru. Citlivá data jsou tak dobře chráněná a nebezpečí a dodatečné náklady spojené s jejich únikem jsou minimalizované.

 

SecureDoc vám umožňuje centrálně nasadit, posílit a spravovat šifrování. Funkce oznamování a kontroly ověřují stav šifrování vašich notebooků. Jakmile SecureDoc chrání notebook, všechna data jsou automaticky šifrována "za letu" (bez nutnosti zásahu uživatele). WinMagic zastává k šifrování takový postoj, že cokoliv jste s notebookem mohli dělat před zašifrováním, musí být možné i POTÉ, co už je notebook šifrován (někteří uživatelé ani nepoznají, že je jejich notebook šifrovaný).

SecureDoc verze 5

Brožura [EN]