ÚVODNÍ STRÁNKA | E-SHOP | TECHNICKÁ PODPORA | KONTAKTUJTE NÁS | ENGLISH
Tel.: +420 377 330 025

Šifrování dat na serverech

Šifrování serverů

 

Problém

Pokud se ztratí server nebo jeho pevné disky, škoda způsobená únikem dat může být katastrofální. Ztráta notebooku nebo USB klíčenky je bezvýznamná v porovnání s nebezpečím spojeným se ztrátou serveru, na kterém se nachází (např.) VŠECHNA zákaznická data či jejich duševní vlastnictví. To je hrozba, kterou je nutné minimalizovat.

 

Všechny disky nakonec opustí budovu

Jen proto, že máte serverovnu ve vlastní budově za zamčenými dveřmi, není zaručeno, že data na serverech zůstanou v bezpečí. V moderních společnostech může tato data ohrozit celá řada situací, mezi které patří také:

  • na discích s podporou rychlého odebrání jsou data přenosná, i když samotný server ne,
  • ohrožení vlastními zaměstnanci, případně externisty,
  • skladování dat offline nebo mimo prostory firmy,
  • disky vynesené ze společnosti za účelem opravy nebo údržby,
  • data na serverech/discích během jejich přepravy,
  • data na serverech v dočasných terénních kancelářích a jiných umístěních
  • a vyřazování disků.

 

Řešení

SecureDoc nabízí robustní šifrování celého disku s podporou pro velké disky a řadiče RAID na serverech, čímž chrání veškerá data na serverových pevných discích a zajišťuje také soulad se zákony o ochraně osobních údajů a úniku dat. SecureDoc používá pro šifrování celého pevného disku certifikovanou metodu AES-256, která pracuje na bázi sektor po sektoru. Citlivá data jsou tak dobře chráněná a nebezpečí a dodatečné náklady spojené s jejich únikem jsou minimalizované.

 

SecureDoc Enterprise Server vám umožňuje centrálně nasadit, posílit a spravovat šifrování serveru spolu s šifrováním všech dalších koncových bodů napříč celým podnikem. Funkce oznamování a kontroly ověřují stav šifrování vašich serverů. Jakmile SecureDoc chrání váš server, všechna data jsou šifrována automaticky "za letu" (bez nutnosti zásahu uživatele).

Šifrování serverů
Produktový list [CZ]

 

 

SecureDoc Enterprise Server

Brožura [CZ]

 

 

SecureDoc Enterprise Server a Lenovo

Brožura [EN]