ÚVODNÍ STRÁNKA | E-SHOP | TECHNICKÁ PODPORA | KONTAKTUJTE NÁS | ENGLISH
Tel.: +420 377 330 025

Výroba

Výroba

 

SecureDoc ve výrobě

 

Návrhář pracuje na důležitém projektu a kopíruje citlivá data na USB flash disk, aby mohl v práci pokračovat i doma. Jak jsou data chráněná?

 

Kopie výsledků testů a citlivé informace o produktech jsou uložené v noteboocích, které jsou potřeba pro ukázky při prodeji – potřebné pro uzavírání obchodů. Co se stane, když se takový notebook ztratí nebo je ukraden?

 

Návrhářské oddělení pracuje na kombinaci počítačů Mac a PC. Jak může společnost chránit všechny dokumenty a výkresy a zároveň zajistit neustálý přístup, když zaměstnanci odchází ze společnosti nebo zapomenou hesla?

 

Mnoho výrobců musí chránit nejenom zákaznická data, ale také cenné duševní vlastnictví uložené na noteboocích, stolních počítačích a dalších umístěních napříč celou společností. S tím, jak se výrobní průmysl neustále globalizuje, citlivá data, včetně osobních údajů, jsou vystavována riziku úniku zástupci a návrháři na cestách, outsourcovaným oddělením vývoje a výroby, subdodavateli a mnohými dalšími, kteří s těmito citlivými daty přijdou do styku. Akciové společnosti jsou obvykle ze zákona povinny chránit data, přičemž získávání dat je rovněž regulováno.

 

V tuto chvíli přichází na scénu SecureDoc.

SecureDoc umožňuje výrobcům spolehlivě a přehledně chránit osobní údaje a další citlivá data napříč celou společností, která může operovat v rámci mnoha území, s různými typy uživatelů a organizačních struktur. Schopnost synchronizovat uživatele, bezpečnostní klíče, klíčové soubory a skupinové soubory s Active Directory znamená, že ověření uživatelé napříč společností mohou přistupovat k datům a také tato data sdílet (s různými úrovněmi přístupových práv) bez nutnosti zadávat hesla, přičemž citlivá data jsou plně chráněná. Nestačí ale pouze nasadit šifrování pro ochranu společnosti – z pohledu souladu s právními normami a rizik/odhalení dat je nutné být schopen ověřit, že pevný disk ztraceného notebooku nebo USB flash disk je zabezpečený. Funkce kontroly a forenzní podpora znamenají, že SecureDoc dokáže pomoci ověřit, že zabezpečení bylo skutečně zavedeno.

 

Co může SecureDoc udělat pro výrobce?

SecureDoc zajistí kompletní řešení pro ochranu dat včetně šifrování na vládní úrovni, které spolehlivě a přehledně chrání duševní vlastnictví a osobní údaje napříč celou společností. SecureDoc dává výrobcům možnost nasadit zabezpečení napříč celou společností bezpečným a kontrolovatelným způsobem bez negativního dopadu na produktivitu.

 

Které problémy SecureDoc řeší výrobcům?

 • Ochranu citlivých dat, duševního vlastnictví a osobních údajů v noteboocích, dalších počítačích a výměnných médiích včetně USB klíčenek a CD a DVD.
 • Hlubokou ochranu a rozdělení práv pro ochranu duševního vlastnictví nebo jiných citlivých informací také před vlastními zaměstnanci.
 • Neustálý přístup k důležitým počítačům a úložným zařízením i v případě zapomenutí hesla a jiných nehod.
 • Bezpečné sdílení dat s obchodními partnery, poradci a odlehlými provozy.
 • Prevence úniku dat na nezabezpečená výměnná média (CD, DVD, USB).
 • Redukci nákladů a času potřebného pro znovupoužití nebo vyřazení velkého množství přístrojů během obnov hardware.

 

Které vlastnosti SecureDocu jsou relevantní pro výrobce?

 • Kompletní škála bezpečnostních řešení pro pevné disky a výměnná média.
 • Zabezpečení jednotlivých souborů a složek a diskových prostorů poskytuje podrobnou kontrolu nad přístupem k citlivým datům a duševnímu vlastnictví i v rámci skupin uživatelů.
 • Kompatibilita s hardwarově šifrovanými pevnými disky pro rychlé nasazení a zabezpečení vysokého výkonu včetně návrhářských, CAD a jiných náročných aplikací.
 • Centralizovaná konfigurace, administrace a kontrola.
 • Konfigurovatelný systém kontroly a hlášení.
 • Integrace s metodami ověření, které zahrnují hesla, čipové karty, USB tokeny, biometrii, bezpečnostní čipy TPM a infrastrukturu veřejných klíčů (včetně možnosti vytvořit jednotné zabezpečení od dveří až po počítač).

 

Kde se dozvím víc?