ÚVODNÍ STRÁNKA | E-SHOP | TECHNICKÁ PODPORA | KONTAKTUJTE NÁS | ENGLISH
Tel.: +420 377 330 025

Státní správa

Státní správa

 

SecureDoc pro státní správu

 

Jak může organizace státní správy jednoduše a rychle chránit data dočasné vzdálené kanceláře?

 

Co může udělat organizace státní správy, která je povinna zabezpečit desítky tisíc notebooků a stolních počítačů, pro to, aby měla kontrolu nad náklady takového zabezpečení?

Jednotná přístupová karta (čipová karta) je vyžadována pro identifikaci zaměstnanců od dveří až ke stolu – co může organizace státní správy udělat pro to, aby tuto povinnost splnila bez dlouhého a bolestivého nasazování?

 

Vládní organizace jsou správci neuvěřitelného množství osobních údajů, včetně informací o zdraví, daních a sociálním pojištění soukromých obyvatel. Šifrování uložených dat je tak kritickou součástí architektury zabezpečení informací, která musí být přítomna, aby chránila osobní informace obyvatel. Sektor veřejné správy je také pod silným dohledem nad tím, jak zachází s citlivými daty, musí proto předcházet problémům skrze technologie, metody a standardy, které používá v souvislosti s ochranou dat.

 

To je moment, ve kterém přichází na scénu SecureDoc.

SecureDoc je mezinárodně známý coby bezpečnostní řešení, kterému důvěřují některé z nejnáročnějších a bezpečnosti vědomých vládních organizací na světě. SecureDoc umožňuje organizacím veřejné správy spolehlivě a kontrolovatelně chránit osobní údaje a další citlivá data během veřejné služby. Schopnost synchronizovat uživatele, bezpečnostní klíče, klíčové soubory a skupinové soubory s Active Directory znamená, že ověření uživatelé napříč společností mohou přistupovat k datům a také tato data sdílet (s různými úrovněmi přístupových práv) bez nutnosti zadávat hesla, přičemž citlivá data jsou stále plně chráněná. To je důležité pro udržování nízkých nákladů bez obětování schopnosti plnit potřeby veřejnosti.

 

SecureDoc je nasazený v mnoha předních vládních organizacích po celém světě, včetně Ministerstva zahraničích věcí USA, Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA, Královské kanadské jízdní policie, Daňového úřadu USA (IRS), Ministerstva zahraničí v Bádensku-Württembersku (Německo).

 

Co může SecureDoc udělat pro organizace veřejné správy?

SecureDoc zajistí kompletní řešení pro ochranu dat včetně šifrování na vládní úrovni, které spolehlivě a přehledně chrání duševní vlastnictví a osobní údaje napříč celou organizací. SecureDoc je certifikovaný FIPS 140-2, stejně jako Common Criteria EAL-4, aby splnil požadavky většiny organizací a agentur státní správy.

 

Které problémy řeší SecureDoc organizacím státní správy?

  • Ochranu citlivých dat a osobních údajů v noteboocích, dalších počítačích a výměnných médiích včetně USB klíčenek a CD a DVD.
  • Zajištění kontrolovatelného souladu s vládními požadavky a bezpečnostními standardy.
  • Neustálý přístup k důležitým počítačům a úložným zařízením i v případě zapomenutí hesla a jiných nehod.
  • Prevence úniku dat na nezabezpečená výměnná média (CD, DVD, USB).
  • Redukci nákladů a času potřebného pro znovupoužití nebo vyřazení velkého množství přístrojů během obnov hardware.

 

Které funkce SecureDocu jsou relevantní pro státní správu?

  • Centralizovaná konfigurace, administrace a kontrola.
  • Kompletní škála bezpečnostních řešení pro pevné disky a výměnná média.
  • Konfigurovatelný systém kontroly a hlášení.
  • Integrace s metodami ověření, které zahrnují hesla, čipové karty, USB tokeny, biometrii, bezpečnostní čipy TPM a infrastrukturu veřejných klíčů (včetně možnosti vytvořit jednotné zabezpečení od dveří až po počítač).

 

Kde se dozvím víc?